Mens en maatschappij

Mijn ontmoeting met Archimandriet Sophrony € 11,99
Mijn ontmoeting met Archimandriet Sophrony

In de geestelijk chaotische periode van de late zestig- begin zeventiger jaren, voelden velen hoe het schip waarop zij zich tot dan toe veilig waanden in slechts enkele jaren tijd enorme slagzij begon te maken, en zij zagen tot hun ontzetting hoe zij door het schip en de woelige golven dreigden te worden meegesleurd. In die periode van totale geestelijke verwarring, zochten velen naar nieuwe stabiliteit, vooral in de oosterse mystiek met de onpersoonlijke God, en vele technieken van zelfrealisatie vierden hoogtij. Anderen vielen er moedeloos bij neer, lieten alles los en besloten een pad zonder God te bewandelen. Weer anderen waren er intuïtief van overtuigd dat er ergens een schip bestond dat wél bekwaam was om hun in stabiliteit te dragen en hun reis voort te zetten, en zij bleven zoeken naar waar dit schip lag aangemeerd. Dit is het verhaal van zo’n iemand die bleef zoeken en uiteindelijk gegrepen werd door de spiritualiteit op een ander Schip. Tot op de dag van vandaag belijdt hij dat het de Bevelhebber van het andere schip was die hem, in pure genadegave, de weg wees. Het hart van die zoekende herkende de Weg, de Waarheid en het Leven in de rijkdom van de onverdeelde Kerk van Christus van de eerste eeuwen. Na zijn inscheping ontmoette hij een man die de rest van zijn dagen zou tekenen. Het was een man die bekleedt was met het nieuwe weten, het weten dat voortkomt uit ervaring en niet uit aanvaarding. Zijn naam was † Archimandriet Sophrony zaliger. Aartspriester Silouan Osseel had een zo grote bewondering voor de Heilige Silouan de Athoniet dat hij, wanneer hij tot priester werd gewijd, koos om dit te laten gebeuren onder de naam ‘Silouan’, daar Silouan voor hem symbool was komen te staan voor het zoeken naar een steeds intensere gemeenschap met Christus en de Heiligen van Diens Kerk. Vijfentwintig jaar lang heeft hij zich onvermoeid ingezet voor het welzijn van de parochianen van Eindhoven, en tot op de laatste dagen van zijn aardse leven bleef Vader Silouan zich verantwoordelijk voelen voor zijn geestelijk kind: zijn parochie van de Heilige Nektarios van Aegina.

De coronacrisis en een Europese republiek € 14,50
De coronacrisis en een Europese republiek

Het is tijd voor een nieuw Europa, een meer democratisch Europa. Met elke nieuwe crisis verlangen we meer naar een ander Europa. Maar hoe geven we daar invulling aan? Of is 'Europese democratie' een leeg begrip? Ulrike Guérot heeft een antwoord. Volgens haar is het hoog tijd voor een Europese Republiek. In heldere taal veegt ze alle slappe compromissen van tafel. Ze pleit voor het einde van de achterhaalde natiestaat en voor een radicale democratisering van Europa. 'Republiek Europa' verschijnt in een speciale tweetalige (Nederlands/Engels) editie.

Om te volgen € 14,95
Om te volgen

Een kruisweg is meer dan een veertiental mooie 3D-achtige afbeeldingen. Het vertelt het verhaal van Jezus’ laatste gang. Het is ook de samenvatting van wat Hij ons heeft willen brengen. De kruisweg is een levensweg. Jezus heeft geleefd om Hem te volgen en er voor te zorgen dat zijn verhaal van geloof, hoop en liefde doorverteld wordt en ook wordt gedaan. Dit is een verhaal van vallen en opstaan, van leven en dood. Het is het verhaal van iedere mens. Bij Jezus mondt de dood uit op Leven omdat totale Liefde de drijfveer is. Om te volgen… Joost Jansen o.praem. (1946) is norbertijn van de Abdij van Berne en adviseur en medewerker van Berne Media | uitgeverij abdij van berne, met name voor de liturgische uitgaven. Hij is tevens waarnemend pastoor van de parochie rondom de abdij en initiatiefnemer van het Huis voor Lectio Divina in Heeswijk waarin de bijbelse verhalen samen worden gelezen in het licht van de huidige samenleving. Deze uitgave over de kruisweg verschijnt bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest.

Gelukkig Hoogsensitief € 28,95
Gelukkig Hoogsensitief

Gelukkig ben je hoogsensitief. Daardoor beschik je namelijk over mooie kwaliteiten en vaardigheden. Dit boek wil je laten genieten van jouw hoogsensitiviteit. Beleef je bovengemiddelde gevoeligheid voor prachtige beelden, heerlijke gerechten, grillige natuur en emotionele muziek. Ontdek welke talenten jij dagelijks benut om een succesvolle professional, zorgzame ouder, slimme student en fijne vriend(in) te zijn. Honderden hoogsensitieve mannen en vrouwen delen in dit boek hun positieve ervaringen. De vier delen Gelukkig Hoogsensitief ZIJN, LEVEN, VOELEN en WORDEN nemen je in elk van deze aspecten mee om gelukkig(er) hoogsensitief te zijn. Een visueel belevingsboek, vormgegeven door graphic art designer Sophy Renou.

Odilia € 19,50
Odilia

De heilige Odilia leefde in de zevende eeuw. De legende vertelt dat zij bij haar geboorte blind was en door haar vader, hertog Etticho, werd verstoten. Door een wonder kon zij later toch zien. Haar leven wijdde zij aan het verzorgen van zieken en andere hulpbehoeftigen. Stil en ingekeerd werkte zij aan een verchristelijking van de Europese cultuur. Via haar nageslacht zijn vele historische koningshuizen in Europa met Odilia verbonden. De impuls die zich in haar leven toonde, zette zich langs vele wegen voort. Rudolf Steiner sprak bij verschillende gelegenheden over de persoonlijkheid die zich in Odilia belichaamde, en noemde daarbij ook andere incarnaties van deze persoonlijkheid en van anderen die met Odilia verbonden waren - gedurende meerdere levens. Zo wordt in dit boek het ‘spoor van Odilia’ tot in de 20e eeuw gevolgd en rijst het fascinerende beeld van een impuls die niet alleen in het verleden maar ook voor de toekomst van Europa van bijzonder belang is.

Het gevecht tussen je oren: Mindboxing® € 29,95
Het gevecht tussen je oren: Mindboxing®

´VERANDER PIEKEREN IN PIEKEN, SLEUR IN PASSIE EN VERMOEIDHEID IN VITALITEIT!´ Kijk eens in de spiegel. Hoe gaat het met je? Zie je een gelukkig en gezond mens die alles uit het leven haalt? Of een druk iemand met stress, die vaak vermoeid is, mogelijk allerlei chronische klachten heeft en grotendeels op de automatische piloot leeft? Klagen heeft weinig zin, de confrontatie aangaan wel. In de ´ring´ leer je je grootste tegenstander te verslaan: jezelf! Een mindboxer rekent af met beperkende gedachten en neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen vrijheid en geluk. Mindboxing® is het gevecht tussen je oren. Geen symptoombestrijding, maar 100 dagen aan de slag met de beproefde Drie Batterijen® methode: Lichaamskracht, Gevoelskracht en Denkkracht. Deze batterijen staan symbool voor fysieke, sociaal- emotionele en mentale hulpbronnen om jou in balans te houden. Met talloze praktijkvoorbeelden, testen, praktische oefeningen, 1+75 uitgebreide oplaadtips en exclusieve instructiefilmpjes op de website, beschik je over de juiste taal en tools om de beste versie van jezelf te worden. JAN SLEIJFER slaat met dit persoonlijke boek een brug tussen de westerse en oosterse kijk op gezondheidszorg, leefstijl, leiderschap en duurzaam presteren. Zijn kritische blik vloeit voort uit ruim 25 jaar fysieke en mentale training aan topsporters, gevangenispersoneel, leerkrachten, managers en vele anderen. Na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding studeerde hij cum laude af als sociaal psycholoog en specialiseerde zich in sportpsychologie, martial arts en Traditionele Chinese Geneeskunde. Jan wordt als expert regelmatig benaderd door bedrijven, topclubs en landelijke media met vragen over presteren onder druk.

Het kind in ons € 12,50
Het kind in ons

Melanie Klein geeft met een minimum aan vakjargon een breed overzicht van haar theorie. Klein gaat ervan uit dat een baby een aangeboren onbewust besef van zijn moeders bestaan heeft. De baby verwacht niet alleen voedsel van haar, hij verlangt ook naar haar liefde en begrip. Dit gaat gepaard met frustratie, ongemak en pijn. Gulzigheid en nijd zijn in deze periode grote stoorzenders. Psychische mechanismen als projectie, introjectie, onbewuste fantasie, achtervolgingsangst en splitsen treden in werking, de 'paranoïd-schizoïde positie'. Het vermogen van het kind om goedheid en liefde te ervaren zal echter als tegenwicht dienen tegen deze destructieve gevoelens die gaandeweg plaatsmaken voor psychische integratie, dankbaarheid en empathie, de 'depressieve positie'. Zo wordt duidelijk dat onze eerste kinderlijke fantasieën en emoties uitgroeien tot fijnmazige psychische structuren die ons nu de wereld doen zien en ervaren. Melanie Klein (1882-1960) was een Oostenrijks-Britse psychoanalytica die baanbrekend psychotherapeutisch werk met kinderen verrichtte. Zij is sterk beïnvloed door het werk van Sigmund Freud en is een van de grondleggers van de objectrelatie-theorie. Deze publicatie, een voordracht die Klein hield in 1959, maakt deel uit van haar standaardwerk 'Envy and Gratitude and Other Works'. De tekst wordt ingeleid en is van een biografische schets voorzien door psychotherapeut en psychoanalytica Leontine Brameijer.

Als je collega ernstig ziek is € 9,80
Als je collega ernstig ziek is

In dit boekje lees je wat je moet weten en wat je moet doen en laten, om een collega te steunen die te horen heeft gekregen te lijden aan een (ernstige) ziekte. Het bevat uitleg over de verwerking van een ziekte, legt uit waarom we het soms moeilijk vinden om goed te reageren en bevat heel veel praktische tips en concrete handvatten om je collega te steunen. De brochure reikt ook leidinggevenden nuttige tips aan om een zieke medewerker te steunen. Ten slotte bevat de brochure ook enkele tips voor de omgang met je collega’s en leidinggevende voor het geval je zelf de zieke medewerker bent.

Het leven van de planten € 21,95
Het leven van de planten

Spreken doen we er nauwelijks over en ook zelden kennen we hun namen. Lang heeft de filosofie geen oog gehad voor de flora, haar over het hoofd gezien; zelfs de biologie, toch de kunde bij uitstek die planten omvat, beschouwt ze louter als versiering van de boom des levens. En toch: planten begiftigen de aarde met de mogelijkheid van leven; produceren de atmosfeer ons allen zo dierbaar; zijn de oorsprong van de zuurstof die ons bezielt. Planten belichamen de meest directe, elementaire verbinding die het leven met de wereld kan aangaan. Op filosofisch hoogst unieke wijze betoogt Emanuele Coccia dat planten, als de schepper van de atmosfeer, de fundamentele positie innemen van waaruit we de analyse van de elementen van het leven zou moeten voortvloeien. Van daaruit bezien kunnen we de wereld niet langer beschouwen als een eenvoudigweg de som der voorwerpen die haar bestieren of als een universele ruimte die al die dingen omvat, maar als de plaats van een waarachtige metafysische vermenging. Immers: het leven bestendigt zich zich slechts door de consumptieve kringloop waarvan planten de basis vormen, en die zij zelf aangaan. Leven bestaat slechts in zoverre het ander leven consumeert, waarmee elke morele of ethische overweging geweerd wordt uit de vergelijking. In tegenstelling tot denkrichtingen die de natuur en de kosmos pogen te vereenvoudigen, te duiden in algemene termen, verenigt Coccia het oneindig kleine met het oneindig grote, en herpositioneert de mens op radicale wijze binnen het rijk van het leven. Emanuele Coccia doceert sociale wetenschappen aan de Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales in Parijs.

Valentin Tomberg € 22,00
Valentin Tomberg

De in St. Petersburg geboren Valentin Tomberg (1900-1973) heeft tussen 1938 en 1944 in Nederland gewerkt. Met zijn visie op de antroposofie werd hij een tegenpool van de Nederlandse antroposoof Willem Zeylmans van Emmichoven. Hieruit had een vruchtbare verbinding tussen Oost- en West-Europese antroposofie kunnen ontstaan. Deze biografie laat zien waarom deze verbinding tussen de platonisch-sophiaanse en aristotelisch-michaelische antroposofen Tomberg en Zeylmans niet tot stand is gekomen. Tomberg heeft in Estland en Nederland binnen de antroposofie gewerkt. In Duitsland heeft hij bijdragen aan de wederopstanding van de Duitse rechtsstaat. In Engeland heeft hij met zijn in vele talen vertaalde boek Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot de hermetische traditie vernieuwd. Als een pelgrim uit het toekomstige cultuurgebied Rusland legde hij een weg af naar het oude Egypte van Hermes Trismegistus. Harrie Salman is onderzoeker van de cultuur en het sociale leven. Hij is een kenner van de Europese spirituele stromingen en heeft in veel landen met mensen gewerkt die een actieve rol willen spelen in het sociale en spirituele leven. Recente publicaties van zijn hand zijn Gestolen welvaart (2019), De Corona epidemie (2020), De sociale wereld als mysterieplaats (2020) en De Grote Reset (2021).

Van missen krijg je het koud € 17,99
Van missen krijg je het koud

We weten steeds beter dat rouw hard werken is. Maar we staan zelden stil bij dat het ook veel fysieke gevolgen kan hebben. Daar willen we met dit boek de aandacht op vestigen.Rouw, hoe ga je daar goed mee om? Het antwoord op die vraag is hetzelfde als voor oververmoeidheid, ongeconcentreerd zijn of je depressief voelen: er is geen goede manier om het te zijn of te doen. Met rouw kun je wel aan de slag gaan, en dat is ook belangrijk om te doen. Steeds meer mensen praten over de dood, over rouw en de effecten van rouw op het leven en op het lijf en dat is goed. We weten steeds beter dat rouw hard werken is. Maar dat het ook veel fysieke gevolgen kan hebben, daar staan we weinig bij stil. Met dit boek willen wij de aandacht vestigen op de fysieke gevolgen van rouw. Het boek is geschreven vanuit de gedachte dat je iemand bent verloren. Dat hoeft niet te betekenen dat een geliefde dood is, verliezen kan ook betekenen dat je gescheiden bent of je baan bent verloren. Ook dan is er sprake van rouw.

Vrijheid & Verwarring € 19,95
Vrijheid & Verwarring

Zo’n zestig jaar geleden begint het decennium dat het religieuze leven in katholiek Nederland grondig zal veranderen. Van binnenuit en van buitenaf komt een ongekende vernieuwingsbeweging op gang. In korte tijd wordt het (bijna) monopolie van de reguliere geestelijkheid op zorg en onderwijs opgegeven en verandert de visie op de missie radicaal. Sommige kloosterordes gaan het marxistisch gedachtegoed omarmen, contemplatieve vrouwenkloosters openen de & poorten en laten de tralies in de bezoekkamers verwijderen. De veranderingen worden door sommigen met vreugde ontvangen, anderen vinden het te snel gaan. Maar voor velen in de buitenwereld gaan de omwentelingen achter de kloostermuren nog niet snel genoeg. Het resulteert in verwarring, verdeeldheid, verdriet en een moeizaam proces van heroriëntatie. Dit boek belicht en verbeeldt deze drastische omwenteling in de katholieke kerk, en in de kloosters in het bijzonder, gedurende dit bewogen decennium 1960-1970 en maakt een balans op van de blijvende waarde van het kloosterleven voor vandaag. Het boek verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling Vrijheid & Verwarring. Kloosterleven in de jaren ’60 in Museum Krona.